Informace o MŠ

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové oblasti mateřských škol, je pro naši mateřskou školu spádové celé území statutárního města Brna.

koncepce školy

pravidelné aktivity

provoz školy

komu svěřujete své děti

výše školného

konzultační hodiny

info pro rodiče nových dětí

rozdělení do tříd a seznam přidělených značek nových dětí

week_title