Zapojení do projektů

Škola podporující zdráví

Více informací

MAP Brno II

Projekt MAP II – Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – podrobnosti

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – bližší informace

Personální podpora MŠ Veslařská

PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ VESLAŘSKÁ (CZ.02.368/0.0/0.0/18_063/0015294) – ŠABLONY II
OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
zahájení 1. 9. 2019, ukončení 31. 8. 2021

Podpora předškolního
a základního vzdělávání ve městě Brně