Zapojení do projektů

Škola podporující zdráví

Více informací

MAP Brno II

Projekt MAP II – Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – podrobnosti

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – bližší informace

Personální podpora pro MŠ Veslařská III

PERSONÁLNÍ PODPORA PRO MŠ VESLAŘSKÁ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020862) – ŠABLONY III
OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
zahájení 1. 12. 2021, ukončení 30. 6. 2023

Podpora předškolního
a základního vzdělávání ve městě Brně

week_title