Homepage

VÁŽENÍ RODIČE,

ZDVOŘILE VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ A VSTUP DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V RESPIRÁTORECH.

DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE NETESTUJÍ, ROUŠKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE DĚTI NENOSÍ.

POKUD JSTE SE NAVRÁTILI Z RIZIKOVÝCH ZEMÍ, ŘIDTE SE PROSÍM PLATNÝMI POKYNY MZ (MAPA CESTOVATELE).

SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ NAJDETE V RUBRICE PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ. ZAŘAZENÍ NOVÝCH DĚTÍ DO TŘÍD VEVEREK NEBO ZAJÍČKŮ A PŘIDĚLENÉ ZNAČKY ZJISTÍTE V KAPITOLE NĚCO PRO NÁMOŘNÍKY.

AHOJ VAŠE ŠKOLKA

week_title