Homepage

„HIP, HIP, HURÁ, MY SE MÁME,

ZVEDNEM KOTVY, VYPLOUVÁME!“

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNOU PLAVBU!

Informace o nové dětské knížce z naší mateřské školy najdete v aktualitách.

Povinně zveřejňované informace v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a ve struktuře a rozsahu, jak je stanoveno v příloze č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb. viz kapitola „úřední deska“

Akce na měsíc KVĚTEN najdete v kalendáriu.

Fotografie z akcí měsíce dubna najdete na „rajčeti“.

Přihlášku je možné získat na webových stánkách www.zapisdoms.brno.cz. Pokud potřebujete přihlášku vytisknout, v ředitelně mateřské školy bude možnost v pondělí 15. 4.  2024 po předchozí domluvě na telefonu 775 152 287. Domluvíme se na přesný čas, abychom předešli čekání nebo shromažďování v mateřské škole. Pro vydání přihlášky je nutné znát rodné číslo dítěte.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do Mateřské školy Brno, Veslařská 256, p. o.

Vzhledem k tomu, že Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p. o. má prodloužený provoz, uplatní se nad rámec Kritérií pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol uveřejněných na internetových stránkách http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni ještě kritérium potřeby prodlouženého provozu.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince s místem pobytu) ve školském obvodu Mateřské školy Brno, Veslařská 256, p. o. (město Brno), jejichž zákonný zástupce prokazatelně doloží potřebu prodlouženého provozu mateřské školy (formulář bude k dispozici na webových stránkách školy nebo v době výdeje přihlášek u ředitelky školy).

AHOJ VAŠE ŠKOLKA

week_title