Konzultační hodiny

Konzultační hodiny

  • Ředitelka MŠ je vám k dispozici pravidelně každé liché úterý od 15.00 do 16.00 hodin nebo po předchozí domluvě na telefonu č. 775 152 287 podle vašeho zájmu a potřeby.
  • Předpokládaný termín konzultačních hodin s učitelkami je konec října.

week_title