Výše školného

Výše školného

Úplatou za předškolní vzdělávání se rozumí příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy. Výši úplaty za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce dítěte. Školné je třeba uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti oproti příjmovému dokladu vždy do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje BEZÚPLATNĚ OD POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU, KTERÝ NÁSLEDUJE PO DNI, KDY DÍTĚ DOSÁHNE PÁTÉHO ROKU VĚKU.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STANOVENA na 600 Kč,- MĚSÍČNĚ.

ÚPLATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE NEMĚNÍ A ZŮSTÁVÁ VE VÝŠI 600,- Kč na kalendářní měsíc.

  • ÚPLATA ZA MĚSÍC BŘEZEN SE NEPLATÍ.
  • ÚPLATA ZA MĚSÍC DUBEN SE NEPLATÍ POUZE DĚTI VYBRANÝCH PROFESÍ, KTERÉ DO MŠ DOCHÁZELY OD 12. 4. PLATÍ ÚPLATU VE VÝŠI 450,- Kč
  • ÚPLATA ZA MĚSÍC KVĚTEN PRO DĚTI VYBRANÝCH PROFESÍ V PLNÉ výši 600,-
  • ÚPLATA ZA MĚSÍC KVĚTEN PRO VŠECHNY DĚTI JE STANOVENA NA POMĚRNU ČÁST 480,- Kč.
  • Takto vám bude školné účtováno.
week_title