Pravidelné aktivity

„Míčový den“ – cvičení na rehabilitačních míčích

Je zaměřeno na osvojení si a rozvoj správného držení těla, posílení mezilopatkových, břišních, hýžďových a dalších oslabených svalových skupin, protažení prsních, podkolenních a dalších zkrácených svalových skupin, prevenci plochonoží, rozvoj obratnosti a zdokonalení pohybové koordinace dětí a tím zvýšení fyzické zdatnosti, uvědomování si vlastního těla a svých fyzických možností a schopností a zejména získání správných postojů a návyků pro rozvoj zdraví a zdravého životního stylu. Míčový den poznáte podle nafukovacího míče na dveřích. Děti ví, že ten den cvičíme a že protentokrát se stavby ve třídě budou muset uklidit, aby byl prostor na cvičení.

„Veselé pískání“ – hra na zobcovou sopránovou flétnu

Aktivita je určena pro skupinu zájemců z řad starší děti, probíhá jednou týdně. Jejím cílem je osvojení si zdravého dýchání, prohloubení dýchání, rozvoj hrudníku, zdokonalování jemné motoriky, ale také získání vztahu k hudbě, hudebnímu nástroji, osvojení si základního hudebního názvosloví na úrovni předškolního věku (notová osnova, noty, houslový klíč…) a rozvoj estetického vnímání dětí. 1 x týdně v odpoledních hodinách.

„Námořnická škola“ – příprava předškoláků

Program je zaměřen na přípravu předškoláků v oblastech grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, předpočetních představy, komunikačních dovedností, pozornosti, paměti. Využívá metodických materiálů PPP. Probíhá ve skupině předškoláků v odpoledních hodinách, je 30 minutový.
1x za 14 dní Zajíčci, 1x za 14 dní Veverky.
Příprava předškoláků se samozřejmě prolíná všemi činnostmi v mateřské škole, tento program ale představuje pevně strukturovaný celek s daným obsahem, který již vyžaduje schopnost práce ve skupině stejně starých dětí, je náročný na pozornost a probíhá v určeném čase.

„Námořnické keramické dílničky“

Práce s keramickou hlínou v menších skupinách dětí. V odpoledních hodinách.

„Hýbánky“ – pohybové hry

Aktivity zaměřené na představení základních sportovních odvětví – atletika, míčové hry (basketbal, fotbal…, gymnastika (švihadla, guma…), stolní tenis v menší skupině.
1 x týdně v odpoledních hodinách.
Pohybové aktivity, dechové cvičení a zdravotní cvičení jsou zařazovány denně v průběhu dne ve škole i při pobytu venku. V tomto programu se ale v menších skupinách cíleně zaměřujeme na rozvoj konkrétních pohybových dovedností.

Psychomotorika

Využití nářadí, náčiní se zaměřením na rozvoj obratnosti, pohybové koordinace, sebedůvěry (padák, překážkové dráhy, akupresurní pomůcky…).

„Babička ve školce“

Pro rozvoj vztahů se seniory, vnímání přínosu a možností seniorského věku a pro velký úspěch opět zařadíme aktivity „Babiččina čítanka“ (čtení dětské knížky), „Babiččino divadlo“ (hraní divadla), „Babiččina vařečka“ (společné pečení, vaření, zpracování ovoce, bylinek…) a „Babiččina dílnička“ (klasické ruční práce) apod. ve spolupráci s bývalými kolegyněmi v důchodovém věku a nově i „Dědečkovo barevné malování“ (známá výtvarná díla) a „Dědečkova technická dílna“ (práce se dřevem).

„Plavčo“ – předplavecký výcvik

Probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách pro zájemce. Je organizován v blízkém Aquaparku v Kohoutovicích plaveckým klubem Plavecká škola Brno.
Tato aktivita je nabízena za úplatu plaveckému klubu, 2 x ročně po 10 lekcích, je určena pro starší děti.

Lyžování s Lemurem

V zimních měsících pro zájemce.

Edukativně-stimulační skupiny

Podle potřeby předškolních dětí. Program probíhá ve druhém pololetí školního roku. Je zaměřen na přípravu předškoláků, u nichž se objevuje jistá nezralost nebo potřeba „doladit“ schopnosti v některé z oblastí (grafomotorika, zrakové vnímání, sluchové vnímání, předpočetní představy, pozornost, paměť, komunikační schopnost, emocionální a sociální vývoj). Program je rozdělen do 10 lekcí a probíhá za přítomnosti rodičů zúčastněných dětí. Rodiče tak mohou sledovat projevy svého dítěte při řízené „školní“ práci a získat také cenné rady a návyky pro začátek školní docházky svého dítěte.

week_title