Pravidelné aktivity

„Kulaťák – míčový den“ – cvičení na rehabilitačních míčích

Je zaměřeno na osvojení si a rozvoj správného držení těla, posílení mezilopatkových, břišních, hýžďových a dalších oslabených svalových skupin, protažení prsních, podkolenních a dalších zkrácených svalových skupin, prevenci plochonoží, rozvoj obratnosti a zdokonalení pohybové koordinace dětí a tím zvýšení fyzické zdatnosti, uvědomování si vlastního těla a svých fyzických možností a schopností a zejména získání správných postojů a návyků pro rozvoj zdraví a zdravého životního stylu. Míčový den poznáte podle nafukovacího míče na dveřích. Děti ví, že ten den cvičíme a že protentokrát se stavby ve třídě budou muset uklidit, aby byl prostor na cvičení.

„Námořnická škola“ – příprava předškoláků

Program je zaměřen na přípravu předškoláků v oblastech grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, předpočetních představy, komunikačních dovedností, pozornosti, paměti. Využívá metodických materiálů PPP. Probíhá ve skupině předškoláků v odpoledních hodinách, je 30 minutový.
1x za 14 dní Zajíčci, 1x za 14 dní Veverky.
Příprava předškoláků se samozřejmě prolíná všemi činnostmi v mateřské škole, tento program ale představuje pevně strukturovaný celek s daným obsahem, který již vyžaduje schopnost práce ve skupině stejně starých dětí, je náročný na pozornost a probíhá v určeném čase.

„Námořnické dílničky“

Práce s netradičními materiály a keramickou hlínou v menších skupinách dětí. V odpoledních hodinách.

„Hýbánky“ – pohybové hry

Aktivity zaměřené na představení základních sportovních odvětví – atletika, míčové hry (basketbal, fotbal…, gymnastika (švihadla, guma…), stolní tenis v menší skupině.
1 x týdně v odpoledních hodinách.
Pohybové aktivity, dechové cvičení a zdravotní cvičení jsou zařazovány denně v průběhu dne ve škole i při pobytu venku. V tomto programu se ale v menších skupinách cíleně zaměřujeme na rozvoj konkrétních pohybových dovedností.

„Námořnické muzicírování“

Společné zpívání a poznávání netradičních hudebních nástrojů v menších skupinách dětí. V odpoledních hodinách.

Psychomotorika

Využití nářadí, náčiní se zaměřením na rozvoj obratnosti, pohybové koordinace, sebedůvěry (padák, překážkové dráhy, akupresurní pomůcky…).

„Babička ve školce“

Pro rozvoj vztahů se seniory, vnímání přínosu a možností seniorského věku a pro velký úspěch opět zařadíme aktivity „Babiččina čítanka“ (čtení dětské knížky), „Babiččino divadlo“ (hraní divadla), „Babiččina vařečka“ (společné pečení, vaření, zpracování ovoce, bylinek…) a „Babiččina dílnička“ (klasické ruční práce) apod. ve spolupráci s bývalými kolegyněmi v důchodovém věku a nově i „Dědečkovo barevné malování“ (známá výtvarná díla) a „Dědečkova technická dílna“ (práce se dřevem).

„Plavčo“ – předplavecký výcvik

Probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách pro zájemce. Je organizován v blízkém Aquaparku v Kohoutovicích plaveckým klubem Plavecká škola Brno.
Tato aktivita je nabízena za úplatu plaveckému klubu, 2 x ročně po 10 lekcích, je určena pro starší děti.

Lyžování s Lemurem

V zimních měsících pro zájemce.

Edukativně-stimulační skupiny

Podle potřeby předškolních dětí. Program probíhá ve druhém pololetí školního roku. Je zaměřen na přípravu předškoláků, u nichž se objevuje jistá nezralost nebo potřeba „doladit“ schopnosti v některé z oblastí (grafomotorika, zrakové vnímání, sluchové vnímání, předpočetní představy, pozornost, paměť, komunikační schopnost, emocionální a sociální vývoj). Program je rozdělen do 10 lekcí a probíhá za přítomnosti rodičů zúčastněných dětí. Rodiče tak mohou sledovat projevy svého dítěte při řízené „školní“ práci a získat také cenné rady a návyky pro začátek školní docházky svého dítěte.

week_title