komu svěřujete svoje děti

V naší mateřské škole o vaše děti pečují

třída ZAJÍČKŮ
Mgr. Martina Šplíchalová - ředitelka
Renata Pospíšilová - učitelka

třída VEVEREK
Renata Brožková

odpolední učitelka
Zlata Lunerová

Všechny naše prostory udržuje v dokonalé čistotě a pořádku

Iveta Ježková - úklid
Vladimíra Bednářová - školnice, odpolední úklid

O hladové žaludky dětí se starají

Ladislava Nosová - vedoucí stravování
Petra Plivová - kuchařka