vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola
Veslařská 256
637 00 Brno

Vedoucí ŠJ: L. Nosová
Kuchařka: Dagmar Nárožná

1. Zásady provozu

2. Provozní doba školní jídelny: 6.30 – 15.00

Pitný režimcelý den
Přesnídávka9.00 – 9.30 hod.
Oběd12.00 – 12.30
Svačina14.30 – 15.00

Výdej do jídlonosičů11.45 – 12.00
Možnost přídavků jídla,kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy.
Možnost doplnění nápojů na oddělení v průběhu celého dne.

3. Výše stravného

kategorie
3 - 6 let
kategorie
7-10 let
přesnídávka7,- 8,-
oběd20,-23,-
svačina 6,- 6,-

4. Způsob úhrady stravného

5. Odhlašování strávníků

Závěrečné ustanovení

V Brně dne 1. 9. 2016

Ladislava Nosová