informace o naší škole

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové oblasti mateřských škol, je pro naši mateřskou školu spádové celé území statutárního města Brna.